Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
tiráž


Na hlavnú stránku

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Zodpovedný redaktor

JCLic. Marek Tomaga


Redakčná rada:

prof. Ján Duda, PhD. (predseda)

doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD. (zástupca)

PhDr. JCLic. Dušan Pardel

JCLic. Peter Majcher

JCLic. Ľubomír Vojtaššák

JCLic. Peter Jurčaga

JCDr. Mgr. Jozef Kuneš


Grafika:

Mgr. Marián Jabrocký


Jazyková spolupráca:

Mgr. Slavomíra Glovňová


Imprimatur:

Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup


Cenzor:

ThDr. Alojz Frankovský, PhD.