Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
2/2011
úvodník
Liturgické a disciplinárne zákony
Mons. prof. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Kňazská rada
Kongregácia pre klerikov

náučné články
Vylúčenie dobra vernosti
Mons. prof. Ján Duda, PhD.

O spomínaní mena biskupa v eucharistickej modlitbe
Dr. JCLic. Jozef Skupin

Úkon beatifikácie a kanonizácie z liturgického hľadiska
PaedDr. Anna Dudová, PhD.

Povinnosť účasti na sv. omši, ak nasleduje po nedeli prikázaný sviatok
Mons. Prof. Ján Duda, PhD.

informácie
Nové tváre v Rímskej kúrii
Dr. JCLic. Jozef Skupin
 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Nové tváre v Rímskej kúrii

Dr. JCLic. Jozef Skupin

Adoukonou Arenas Versaldi
Biskup Barthélemy Adoukonou,
sekretár Pápežskej rady
pre kultúru
Arcibiskup José Octavio Ruiz
Arenas,
sekretár Pápežskej
rady pre novú evanjelizáciu
Arcibiskup Giuseppe Versaldi,
prezident Prefektúry
pre ekonomické záležitosti
Svätej Stolice

Biskup Barthélemy Adoukonou, sekretár Pápežskej rady pre kultúru pochádza z afrického Beninu. Narodil sa 24. 9. 1942. Za kňaza bol vysvätený 16. 12. 1966. Po kňazskej vysviacke v rokoch 1971 – 1977 študoval v Paríži a Rezne (Regensburgu), kde bol doktorandom u vtedajšieho profesora Josepha Ratzingera. Aj po skončení štúdií zotrval v kontakte so svojím učiteľom. Dňa 3. 12. 2009 bol menovaný za sekretára Pápežskej rady pre kultúru. Pred svojím menovaním pôsobil ako generálny sekretár regionálnej konferencie biskupov západnej frankofónnej Afriky a asociácie konferencií biskupov anglofónnej severnej Afriky. Bol konzulatorom Pápežskej rady pre jednotu kresťanov. Pápež Benedikt XVI. ho 10. 9. 2011 vymenoval za titulárneho biskupa zo Zama Minor. Dňa 8. 10. 2011 ho kardinál Tarcisio Bertone vysvätil za biskupa. prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života


Arcibiskup José Octavio Ruiz Arenas je sekretárom Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. Narodil sa 21. 12. 1944 v Bogote (Kolumbia). 29. 11. 1969 bol vysvätený za kňaza. Študoval dogmatiku na pápežskej Gregorovej univerzite. V rokoch 1985 – 1996 pracoval ako oficiál na Kongregácii pre náuku viery. Dňa 8. 3. 1996 bol menovaný za titulárneho biskupa z Troyny a pomocným biskupom arcidiecézy Bogota. Biskupskú vysviacku prijal dňa 13. 4. 1996. Dňa 16. 6. 2002 bol menovaný za biskupa diecézy Villasvicencio. Po povýšení tejto diecézy na arcidiecézu bol menovaný za jej prvého arcibiskupa – metropolitu. V r. 2007 bol menovaný za viceprezidenta pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku. Dňa 13. 5. 2011 bol pápežom Benediktom menovaný za sekretára Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.


Arcibiskup Giuseppe Versaldi je prezidentom Prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätej Stolice. Narodil sa 30. 7. 1943 vo Villarboit v Taliansku. Dňa 29. 6. 1967 prijal kňazskú vysviacku. V Ríme študoval psychológiu a kánonické právo. Taktiež absolvoval kurzy na Rímskej rote. V r. 1994 bol menovaný za generálneho vikára arcidiecézy Vercelli. Dňa 4. 8. 2007 bol menovaný za biskupa z Alessandrie v Taliansku. Dňa 26. 5. 2007 prijal biskupskú vysviacku a dňa 10. 6. 2007 kánonicky prevzal úrad biskupa z Alessandrie. Dňa 21. 9. 2001 bol menovaný za prezidenta prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätej Stolice a zároveň bol povýšený za arcibiskupa.


Hore