Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2011
úvodník
Revidovanie trestného systému Cirkvi
prof. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Úpravy noriem De gravioribus delictis
Kongregácia pre náuku viery

Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela: historický úvod
Kongregácia pre náuku viery

komentáre
Význam publikovania nových noriem
o najťažších deliktoch
Federico Lombardi

Krátka relácia
o úpravách zavedených
v normách De gravioribus delictis
Kongregácia pre náuku viery

náučné články
Vplyv kardinála Ratzingera na revidovanie trestného kánonického systému
Mons. Juan Ignacio Arrieta

Rozdiel v právnej degradácii klerika „milosťou“ a „trestom“
prof. Ján Duda, PhD.

Teórie dôvodov trestného systému Cirkvi
prof. Ján Duda, PhD.

informácie
Zmeny v Rímskej kúrii
Dr. ICLic. Jozef Skupin
 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Zmeny v Rímskej kúrii

JCLic. Jozef Skupin

aviz piacenza hon
Arcibiskup Joao Braz de Aviz,
prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
Kardinál Mauro Piacenza
prefekt Kongregácie pre klérus
Arcibiskup Savio Hon Tai-Fai, SDB, sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov

Dňa 4. 1. 2011 Benedikt XVI. prijal abdikáciu dlhoročného prefekta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinála Franc Rodeho, CM zo Slovinska z dôvodu veku a nového prefekta povolal až z ďalekej Brazílie. Mons. Joao Braz de Aviz, emeritný arcibiskup Brazílie a nový prefekt, má niekoľko zaujímavosti, ktoré stoja za povšimnutie: má iba 63 rokov, čo na kuriálne pomery nie je veľa; za kňaza síce bol vysvätený ako 25-ročný, ale doktorát z katolíckej dogmatiky dosiahol na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme až ako 45-ročný v roku 1992. Síce už o dva roky neskôr bol vysvätený na biskupa, ale nikde „dlhšie“ neobsedel: štyri roky (1994 –1998) bol pomocným biskupom diecézy Vitória (Brazília), ďalšie štyri roky (1998 – 2002) bol diecéznym biskupom Ponta Grossa (Brazília). Iba vyše jedného roka (2002 – 2004) bol arcibiskupom Maringa a potom „až“ sedem rokov arcibiskupom v hlavnom meste Brazílie. Ktovie koľko vydrží na tomto poste Rímskej kúrie, kde ho 4. januára 2011 vymenoval Benedikt XVI. Tento brazílsky prefekt má ešte jednu zaujímavosť: stojí na čele dikastéria pre rehoľníkov, ale sám rehoľníkom nie je. Vedenie Kongregácie je v rukách Američanov, lebo aj jeho sekretár Joseph William Tobin, CSsR (mimochodom bez doktorátu) prišiel len nedávno na Kongregáciu z USA.

Je zaujímavým fenoménom, že vedenie Kongregácie pre klérus Benedikt XVI. zveril do rúk cirkevných právnikov. Novým prefektom Kongregácie sa stal iba krátko pred oznámením Konzistória kardinálov taliansky arcibiskup Mauro Piacenza (7. 10. 2010), ktorého Benedikt XVI. o mesiac neskôr (20. 11. 2010) povýšil do kardinálskeho purpuru. Nový prefekt má 66 rokov (1944), pochádza z Janova a má doktorát z kánonického práva z Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme. Jeho najbližším spolupracovníkom je len nedávno (29. 12. 2010) vymenovaný sekretár Kongregácie španielsky arcibiskup Mons. Celso Morga Iruzubieta, ktorý má 63 rokov (1948) a na Univerzite v Navarre dosiahol doktorát kánonického práva.

Mimoriadnu pozornosť v katolíckom svete vzbudilo menovanie Číňana na vysoký vatikánsky post. Aj keď tentoraz nejde o prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorým aj naďalej ostáva Ivan Díaz, kardinál indického pôvodu (1936) a tohto roku v apríli dovŕši 75. rok veku a musí podať zo zákona pápežovi abdikáciu z úradu, ale o arcibiskupa sekretára, ktorým sa stal Mons. Savio Hon Tai-Fai, SDB. Má 60 rokov, pochádza z Hong-Kongu a má doktorát teológie zo Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme. Jeho menovanie je zaujímavé najmä v tom, že kým na jednej strane má Vatikán vážne problémy s menovaním biskupov v Číne (často ich menuje vláda bez súhlasu pápeža), na druhej strane je Čína krajinou s úžasne vysokým rastom počtu katolíkov a teda aj nádejou pre Cirkev.

Hore