Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2011
úvodník
Revidovanie trestného systému Cirkvi
prof. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Úpravy noriem De gravioribus delictis
Kongregácia pre náuku viery

Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela: historický úvod
Kongregácia pre náuku viery

komentáre
Význam publikovania nových noriem
o najťažších deliktoch
Federico Lombardi

Krátka relácia
o úpravách zavedených
v normách De gravioribus delictis
Kongregácia pre náuku viery

náučné články
Vplyv kardinála Ratzingera na revidovanie trestného kánonického systému
Mons. Juan Ignacio Arrieta

Rozdiel v právnej degradácii klerika „milosťou“ a „trestom“
prof. Ján Duda, PhD.

Teórie dôvodov trestného systému Cirkvi
prof. Ján Duda, PhD.

informácie
Zmeny v Rímskej kúrii
Dr. ICLic. Jozef Skupin
 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Revidovanie trestného systému Cirkvi

prof. Ján Duda, PhD.

Benedetto

Zdá sa, že čoskoro dôjde k upravenému vydaniu trestného právneho systému Cirkvi. Ide o bezprecedentný krok prinajmenšom z niektorých aspektov. Po prvé: ešte žijú, ba sú v činnej službe cirkevní právnici, ktorí sa osobne podieľali na tvorbe nového pokoncilového penálneho systému a zrejme im v tejto dobe nebude celkom ľahko, pretože ktosi dospel k presvedčeniu, že ich práca dozrela na zmenu. Možno to nikdy nie je celkom príjemný pocit. Ak pri CIC 1917 došlo k jej radikálnym úpravám asi po 50 rokoch, v prípade CIC 1983 sa trestné právo začalo radikálnejšie upravovať asi po 15 rokoch. Teda značne skoro. Po druhé: v oblasti svojho trestného právneho systému bola Cirkev vždy veľmi zdržanlivá a mlčanlivá a v tom je to druhé bezprecedentné prekvapenie. Okrem Noriem De gravioribus delictis z roku 2010 schválených Benediktom XVI. v tomto čísle Tribunálu nájdete také množstvo materiálu z oblasti trestného právneho systému Cirkvi, aký sa snáď pohromade ešte nikdy neobjavil. A naviac je všetko toto možné si nájsť a nalistovať vo svetových rečiach na oficiálnej stránke Svätej Stolice. Po tretie: pozorné prečítanie toho všetkého môže dobromyseľných katolíkov v mnohom poučiť, ale opakujem, že dobromyseľných, nie zlomyseľných a škodoradostných. Pretože Katolícka cirkev zverejnila všetko, čo všetko urobila a čo všetko chcela urobiť pre mravnú obrodu svojich členov. Konajúc v duchu Druhého vatikánskeho koncilu sa neuzavrela do seba, ale prehovorila aj o svojom úsilí, aj o svojich chybách, aj o svojich zámeroch. V tomto ohľade je to naozaj bezprecedentný manéver, ktorý by málokto očakával.

Hore