Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
2/2007
úvodník
Prechodní pápeži
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Summorum Pontificum
Benedikt XVI.

List biskupom pri príležitosti publikovania apoštolského listu Summorum Pontificum
o používaní rímskej liturgie spred reformy
v roku 1970
Benedikt XVI.

komentáre
Komentár k motu proprio Summorum Pontificum
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

náučné články
Jurisdikcia
pravoslávnych biskupov po Druhom vatikánskom koncile
Ivan Žužek, SJ

Násilie páchané na ľuďoch s mentálnym postihnutím
JUDr. Ľubica Cehlárová

Vyživovacia povinnosť
na Slovensku
Mgr. Štefan Machaj

osobnosti
Annibale Bugnini
Reformátor pokoncilovej rímskej liturgie
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

informácie
Porovnanie biskupského omšového oblečenia oboch foriem rímskeho rítu
Dr. Jozef Skupin
 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Porovnanie biskupského omšového oblečenia
oboch foriem rímskeho rítu

Dr. Jozef Skupin

Benedikt

Na obrázku vidíme oblečenie súčasného pápeža Benedikta XVI. Na hlave má biskupskú mitru a v pravej ruke pápežskú pastiersku palicu (baculus), ktorá je zakončená krížom s korpusom Ukrižovaného (u ostatných biskupov má jednoduché zakončenie bez kríža). Pápež má na sebe oblečené vrchné omšové rúcho (casula; nazýva sa aj ornát), pod ním, ako je to vidieť na obrázku, má oblečené dlhé biele rúcho (alba) a pod ním má oblečenú aj bielu reverendu (biskupi majú fialovú reverendu a kardináli červenú reverendu). Na rukávoch pápeža je vidieť, že má pod reverendou oblečenú bielu košeľu s ozdobnými gombíkmi). Arcibiskup Marini má na prsiach biskupský kríž (crux pectoralis), pápež ho má pod ornátom, preto ho nevidieť. Všimnite si, že Benedikt XVI. má obuté biele ponožky a červené črievice. Na ramenách má pápežské pálium (arcibiskupi na území svojej cirkevnej provincie nosia jednoduché pálium) a na pravej ruke pápežský rybársky prsteň (biskup nosí biskupský prsteň). Arcibiskup Marini má na hlave (nie je vidieť) biskupskú čiapočku (pileolus) vo farbe svojho rúcha. Nakoľko asistuje pápežovi pri sv. omši, má oblečenú fialovú reverendu, na ktorej má krátke biele rúcho (rochetum), biskupský kríž, biskupský prsteň (anulus) na pravej ruke a obuté čierne topánky. Zdá sa, že prax nosenia biskupského kríža nie je jednotná: niektorí biskupi ho nosia viditeľne na ornáte, iní (viď pápež) ho nosia pod ornátom. Caeremoniale Episcoporum v bode 61 uvádza, že biskupský kríž má byť pod ornátom (avšak Ján Pavol II. udelil povolenie, že môže byť aj na ornáte).


Biskup

Na obrázku vidíme oblečenie biskupa pri slávení tridentskej sv. omše. Na hlave má biskupskú čiapočku (pileolus) a na rukách rukavičky, pričom na pravej ruke má biskupský prsteň. Oblečené má vrchné liturgické rúcho (ornát) bordovej farby, pod ním podľa starobylého zvyku má dalmatiku (diakonské vrchné rúcho červenej farby; zdá sa, že napriek predpisu v bode 56 Caeremoniale Episcoporum z roku 1985 v pokoncilovom rímskom ríte prax nosenia dalmatiky biskupmi pri slávnostných príležitostiach sa vytratila; nosenie dalmatiky biskupmi – nie kňazmi – pri slávnostných sv. omšiach bolo v Cirkvi starobylou praxou; predpis z roku 1985 ju však ponecháva len ako možnosť), potom ešte dlhé biele rúcho (alba), ktoré je dole bohato zdobené čipkami, a napokon má ešte fialovú biskupskú reverendu. Treba si všimnúť, že na nohách má obuté biele črievice. Vedľa biskupa stoja dvaja diakoni, ktorí majú oblečené dalmatiku, albu, čiernu reverendu a čierne topánky. Jeden z diakonov drží v rukách biskupovu mitru.

Hore