Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
2/2006
úvodník
Kardinál Tarcisio Bertone
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Príhovor Apoštolskému súdu Rota Romana
Benedikt XVI.

náučné články
Proces manželskej nulity pred novými výzvami?
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Stredoveké cirkevné súdnictvo v Uhorsku
a v Poľsku
Kardinál Péter Erdö

Tři papežské konstituce ze 16. století a pavlovské privilegium
doc. ThDr. Jiří Kašný, PhD.

Poznámky k ústave Vatikánskeho štátu
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Eticko-právne manželské prekážky
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.

Cirkev a masmédiá
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

osobnosti
Jozef Špirko
prof. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.

informácie
Pápež a jeho dom v Pentlingu
Dr. Jozef Skupin

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Kardinál Tarcisio Bertone

prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Bertone
Kardinál Tarcisio Bertone,
štátny sekretár

15. septembra 2006 dôjde vo Vatikáne k výmene na poste kardinála štátneho sekretára, povedané svetskou terminológiou, predsedu vlády. To je dôvod na zamyslenie. Pritom otázok nie je málo.

V prvom rade je to prekvapenie. Nikoho by asi ani vo sne nenapadlo – okrem, pravda, Svätého Otca Benedikta XVI., ktorého to predsa napadlo – že by sa ním mohol stať kardinál Tarcisio Bertone, arcibiskup Janova. Ak už nie pre nič iné, tak aspoň pre dva dôvody určite. Nový kardinál štátny sekretár vraj nevie anglicky. V takej vysokej cirkevnej funkcii by hádam anglicky mal vedieť. Prečo sa tú angličtinu nenaučil? Prečo nechodil do Ameriky na študijné jazykové pobyty? Zdá sa, že odpoveď by sme mohli uhádnuť: asi sa na túto úlohu, ktorou bol pápežom poverený, vôbec nepripravoval. A možno nie som ďaleko od pravdy, ak poviem, že ani jemu samému ani vo sne tiež nenapadlo, žeby sa to naozaj mohlo stať. Keby ho to napadlo, určite – podľa môjho názoru - by sa anglicky učil. Zato však vie francúzsky. Keď kardinál Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku viery chodil úradne za Jánom Pavlom II., hovorili spolu nemecky. Keď chodil za Jánom Pavlom II. kardinál Angelo Sodano, myslím, že hovorili spolu taliansky. Takže tu sa v reči medzi pápežom a jeho štátnym sekretárom asi nič nezmení. Kardinál Bertone bude s Benediktom XVI. hovoriť taliansky.

Druhý dôvod je vážnejší. Kardinál Bertone nikdy nepôsobil v diplomatických službách Svätej stolice, ba nie je ani absolventom Pápežskej diplomatickej akadémie. Dokonca ako arcibiskup sekretár Kongregácie pre náuku viery pôsobil iba krátkych sedem rokov (1995-2002). To je predsa len trochu málo. Bude rozumieť vatikánskym diplomatom, toľkým po celom svete? Bude vedieť riadiť – v mene a z poverenia Jeho Svätosti – štát Vatikán i Svätú stolicu ako centrum Univerzálnej cirkvi? Dokáže umne koordinovať prácu toľkých dikastérií Rímskej kúrie? Povedal som, že tých otázok nie je málo, a myslím si, že si ich nekladiem v týchto dňoch iba ja sám. Jedni si ich kladú nahlas, iní potichu. Kľúč odpovede musíme opäť hľadať u pápeža, ktorý si ho vybral. Jemu asi tých krátkych 7 rokov, čo bol sekretárom jeho Kongregácie, stačilo, aby vedel, pre koho sa má rozhodnúť.

Ale položme si otázku možno najzákladnejšiu: zmení sa niečo? A čo by sa malo vlastne zmeniť? Slovo Božie sa bude i naďalej ohlasovať, sviatosti vysluhovať a aj každodenný život vo Vatikáne bude plynúť riadne. Ale čosi sa predsa len zmení, lebo hoci úlohy ostávajú tie isté, každý vtláča týmto úlohám pečať svojej osobnej charizmy. Kardinál Sodano odchádza, prichádza kardinál Bertone. Obom sa nám patrí vyjadriť vďaku. Kardinálovi Sodanovi za to, že verne slúžil Cirkvi i rímskemu veľkňazovi toľké roky. I za to, že keď dozrel jeho čas, dokázal prijať výmenu. Lebo i v takých situáciách sa prejavuje veľkosť osobnosti. Kardinálovi Bertonemu, že prijal túto tak ťažkú úlohu pre dobro Cirkvi. A veriaci ľudia vedia, že vďaka sa vyjadruje modlitbou.

Hore