Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
2/2005
úvodník
Cirkevný právnik
po boku Benedikta XVI.
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Dekrét Ad satius tutiusque, ktorým nadobudli platnosť Regulae servandae na vyhlásenie nulity posvätnej vysviacky
Kongregácia pre Boží kult
a disciplínu sviatostí

Regulae servandis ad nullitatem ordinationis declarandam
Kongregácia pre Boží kult
a disciplínu sviatostí

náučné články
Kanonickoprávní řešení sexuálních deliktů katolických duchovních
ThDr. Damián Němec, PhD.

Zrušení manželství
doc. ThDr. Jiří Kašný, PhD.

osobnosti
Nový zákonodarca Katolíckej cirkvi
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

informácie
Zaujímavosti
z Rímskej kúrie
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Cirkevný právnik po boku Benedikta XVI.

prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Georg

Volá sa Georg Ganswein, ale zdá sa, že žurnalisti majú s jeho menom problémy. Niektorí jeho priezvisko píšu ako „Gänswein“, iní ako „Gaenswein“ a ďalší ako „Ganswein“. Prvá dáma Talianskej republiky signora Ciampi ho vraj nazývala celkom familiárne „don Giorgio“. Jemu to zrejme neprekáža, lebo sa veľmi často usmieva, čo pre Nemcov, ktorí berú život presne (nie ako Taliani!), nie je celkom typické. Ba odlišuje sa aj od svojho šéfa, hoci sú obaja Bavoráci. Pápež Ratzinger je typický intelektuálny knižný typ človeka, ktorý vyrastal v prítmí biblioték a vypracoval si precízny intelektuálny štýl myslenia a rečového prejavu, avšak v športe nikdy nevynikal. Jeho tajomník je, naopak, náruživý športovec, len sa naňho pozriete a spoznáte, že má vyšportovanú štíhlu postavu. Rád hrá tenis a v zime chodí lyžovať na Gran Sasso neďaleko Ríma. Zdá sa, že sa odlišujú aj vzdelaním. Pápež je brilantný teológ s precíznym filozoficko-teologickým myslením, jeho reč vždy dáva zmysel, má myšlienku, víziu..., kým jeho tajomník je „suchý“ právnik, samá presnosť a procedúra, ako sa zvykne o právnikoch hovoriť. Ale neviem, či to platí, lebo obaja sú Nemci a o Nemcoch sa hovorí, že oni sú už od narodenia samá presnosť a procedúra...

Narodil sa 30. júla 1956 v Bavorsku. Po kňazskej vysviacke v roku 1984 si urobil doktorát z kánonického práva v Mníchove. Keď prišiel do Ríma, prednášal na Univerzite sv. Kríža kánonické právo. V roku 1996 začal pracovať na Kongregácii pre náuku viery a len pred pár rokmi sa stal osobným sekretárom kardinála Ratzingera, terajšieho pápeža. V utorok 19. apríla 2005 začala dvojica Benedikt XVI. (78 rokov) a Georg Ganswein (49 rokov) úplne iný život v službe Cirkvi.

Hore