Vahy Main
 
IUS ECCLESIAE ET VERITAS
Ius et iustitia XVI Časopis v PDF Archív Tiráž Kontakt
 
1/2005
úvodník
Prekvapenia
Benedikta XVI.
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

dokumenty
Príhovor členom Kongregácie pre klérus
Ján Pavol II.

náučné články
Špecifiká práva
Katolíckej cirkvi
Kardinál Zenon Grocholewski

Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Voľba nového pápeža
ICDr. Bartolomej Gábor, PhD.

Náboženské menšiny
v maďarskom práve
Kardinál Péter Erdö

Farári a kapláni
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

informácie
Reč tvári a symbolov
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

 
 
 
Valid HTML 4.0 Transitional
 
Valid CSS!

Prekvapenia Benedikta XVI.

prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Pope

Zdá sa, akoby nový Rímsky veľkňaz chcel „vrátiť Petrovu lodičku“ do prvého tisícročia. Poukazujú na to prinajmenšom tri gestá: meno Benedikt, ktoré si ako pápež zvolil, evokuje sv. Benedikta z Nurzie, zakladateľa benediktínov; návrat k páliu, ktoré nosili pápeži v prvom tisícročí, a odstránenie tiary z pápežského erbu, ktorá sa začína objavovať na hlavách pápežov od Gregora VII. v 11. storočí. Tento „návrat“ však netreba chápať spiatočnícky, ale progresívne, programovo. V prvom tisícročí bola Kristova cirkev ešte jednotná. Aj keď menšie rozkoly už existovali, prvá veľká schizma nastala v roku 1054 a druhá v 16. storočí. Obe sú podnes veľkou ranou na mystickom Kristovom tele. Ak som pápežove gestá správne pochopil, treba ich chápať ako „cestu“ alebo „spôsob“ hľadania ekumenickej jednoty: vrátiť sa a začať „očisťovať svoju pamäť“ (purificazione della memoria) od rán a ľudských nánosov, aby sa cirkev zaskvela v jednote a prestala byť škandálom rozdelenia.

Aj pápežský erb Benedikta XVI. má súvis s prvým tisícročím kresťanstva, hlavne absencia tiary, ale tiež mušľa, ktorá sa viaže k legende zo života sv. Augustína zo 6. storočia, medveď sv. Korbiniána, ktorý sa viaže k legende zo 7. storočia i hlava Etiópčana, ktorá sa viaže k mestu Freising už od 9. storočia. Napadá ma súvislosť, že sv. Korbinián bol pôvodom Francúz, ktorý hlásal evanjelium v Nemecku, a Francúzsko a Nemecko stáli pri zrode Európskej únie. Myslím si, že z dlhodobejšieho hľadiska starý kontinent nemá príliš na výber: alebo bude kresťanský, alebo moslimský. Podľa prognostikov budúcnosť má aj v Európe náboženstvo, iba nevedia predpovedať či moslimské, alebo kresťanské.

Novým „strážcom katolíckej viery, mravov a cirkevnej disciplíny“, ako sa zvykne nazývať prefekt Kongregácie pre náuku viery, sa stal Američan z Kalifornie arcibiskup Wiliam Joseph Levada. Na americkom kontinente žije drvivá väčšina katolíkov. Napr. len portugalsky hovoriaca Brazília počíta 150 miliónov katolíkov. Mnohí očakávali, že nový pápež bude pochádzať z Ameriky. Nestalo sa tak. Ale nový pápež povoláva svojho najbližšieho spolupracovníka v oblasti viery a mravov práve z tohto kontinentu. Možno oprávnene predpokladať, že nový Svätý Otec dobre pozná intelektuálne a náboženské kvality svojho nástupcu v úrade prefekta. A je priam symbolické, že nový prefekt spája v sebe americký rozhľad so svojím írsko-portugalským pôvodom. Iste mu nebudú vzdialené problémy katolíkov Severnej Ameriky (napr. mravné delikty kléru), ako aj starosti Južnej Ameriky (napr. teológia oslobodenia, extrémna chudoba).

V posledných rokoch naozaj Boh dával svojej cirkvi výnimočných pápežov. Nový Kristov námestník sa zveruje do našich modlitieb a povedal to ihneď potom, ako sa predstavil Božiemu ľudu. Som presvedčený, že právnici a vôbec všetci, ktorí čítajú Tribunál, na to nezabudnú!

Hore